พระเก่าแก่นาคปรกลพบุรี

พระเก่าแก่นาคปรกลพบุรี

พระเก่าแก่นาคปรกลพบุรี ปิดทองล่องชาด เก่าอายุประมาณ 400-600 ปี สร้างตามคติมหายานสวมเครื่องทรงมีสร้อยพระศอ พาหุรัด สันนิฐานว่าเป็น รูปของกษัตริย์ หรือ นักปราชญ์ ราชโอรส นั่งบนพญานาคตัวแทนของภูมิปัญญาในทางโหราศาสตร์ ด้านหลังพญานาคจะมีรูปคล้ายกลีบดอกไม้ซึ่งแทนทิศทั้งแปดและจักรราศี12ถือเป็นความรู้ขั้นสูงในทางโหราศาสตร์ที่ศึกษากันในหมู่ชนชั้นสูง ในมือถือสิ่งของบางอย่างเป็นคติมหายาน

ด้านหลังมีแปดกลีบแทนทิศทั้งแปด

ดอกจันทร์แปดกลีบ

 

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App ID, otherwise your plugin won't work correctly.

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*